Ilmoitustaulu

Tämä sähköinen ilmoitustaulu on kunnan virallinen ilmoitustaulu.

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset löydät kootusti osoitteesta http://julkaisu.pielavesi.fi.

Ilmoitustaulun hoitajana toimii asianhallintasihteeri p. 040 670 5812  tai kunta@pielavesi.fi.

Avoimet työpaikat
Kuntalaisaloitteet
Viranhaltijapäätökset
Voit tutustua viranhaltijapäätöksiin tästä linkistä:
http://julkaisu.pielavesi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/vparhaku_tweb.htm
Tarjouspyynnöt

 

 1. HANKINNAN KUVAUS JA HANKKEEN TIEDOT

   

  1. Tilaaja
   • Pielaveden kunta
  2. Käyttäjä
   • Pielaveden perusturva: kotihoito
  3. Hankinnan kohde

   -     Pielaveden kunta hankkii kotihoidon työntekijöiden työkäyttöön kolme (3)

         henkilöautoa.  Autojen tulee soveltua ajo-ominaisuuksiltaan päällystettyjen teiden

         lisäksi hiekkateille ja erilaisiin vaativiin keliolosuhteisiin. Tarkemmat kriteerit

         kohdassa 4

  4. Aikataulu

   -      tarjousten viimeinen jättämisajankohta 29.3.2021 12:00

   -      tavoitteena on saada autot kotihoidon käyttöön kesän 2021 aikana

   

 2. HANKINTAMENETTELY

  Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.

  Osa- ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

   

 3. TARJOUSTEN SISÄLTÖ

  Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa tarvittavat ja pyydetyt tiedot.

  Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä.

  Tarjoukseen ei tule liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja.

  Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen tai vertailukelvoton.

  Tarjous ja kaikki palvelut annetaan suomen kielellä.

   

 4. KELPOISUUSEHDOT, TARJOUSTEN VALINTAPERUSTE JA VERTAILU

  Tarjousten valintaperuste on halvin hinta. Ne tarjoukset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset, pääsevät tarjousten vertailuun.

   

  Vähimmäisvaatimukset

  Tarjottavien autojen vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat:

  käyttövoima: bensiini tai hybridi

  vaihteet: manuaali

  vetotapa: neliveto

  CO2 -päästöarvo g/km: alle 145

  ilmastointi

  vararengas

  radio

  penkinlämmittimet etupenkkeihin

  kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt

  kauko-ohjattava keskuslukitus

  peruutuskamera

  pysäköintitutkat edessä ja takana

  luistonestojärjestelmä

  kumimatot auton sisätiloihin ja peräkonttiin

  roiskeläpät

  moottorilämmitin ja sisäpistoke

  kahdet renkaat (talvirenkaat nastarenkailla)

  maavara min. 175 mm

  kokonaismassa vähintään 1600 kg

  takuu vähintään 2 vuotta ja mahdollisen hybridijärjestelmän takuu vähintään 5 vuotta

   

  Tarjoaja toimittaa tarjouksen mukana selvitykset tarjotusta automallista (mm. tekniset tiedot, varusteet), joista hankintayksikkö voi todeta yksiselitteisesti vähimmäisvaatimusten täyttymisen.

   

 5. TARJOUSTEN KÄSITTELY

  Tarjoukset käsitellään seuraavasti:

  1. Tarjoukset avataan

  2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastetaan

  3. Tarjoukset vertaillaan hinnan osalta

  4. Hankintapäätös tehdään ja päätös annetaan tiedoksi kaikille tarjoajille.

  Hankintasopimuksen voittajan kanssa solmitaan sopimus. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

   

 6. SÄHKÖINEN TIEDOKSIANTO

  Hankintalain 75 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi antaa päätöksen tiedoksi sähköisesti.

  Tarjoajan on ilmoitettava tarjouslomakkeessa sähköpostiosoite, jota käyttäen päätös voidaan antaa tiedoksi.

  Sopimus syntyy kun valitusaika (14 vrk) on kulunut ja kun hankintayksikkö ja valittu yritys ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

   

 7. YLEISOHJEET JA SOPIMUSEHDOT

  Autot on toimitettava valmiiksi rekisteröityinä ja käyttövalmiina.

  Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus.

   

 8. PALKKIOMUOTO JA MAKSUEHDOT

  Palkkiomuoto:

  Kokonaishinta.

  Maksuehto:

  21 pv netto. Laskutus autojen toimituksen yhteydessä. Ennakkomaksuja ei makseta.

  Viivästyskorko:

  Kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan

  Muut ehdot

  Myyjä sitoutuu laskuttamaan kauppahinnan kuntarahoitus Oy:ltä.

   

 9. TARJOUSTIETOJEN JA HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS

  Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin aikana. Hankintapäätös tulee asianosaisjulkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkiseksi tulevat mm. tarjouksen valintaan vaikuttaneet seikat, hinnat ja muu sisältö.

  Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tarjousasiakirjat tulevat yleisesti julkisiksi.

  Mikäli tarjoaja katsoo, että tarjoukseen liittyy liike- tai ammattisalaisuuden luonteisia ja siten salassa pidettäviä asiakirjoja tulee nämä erottaa ja merkitä selkeästi muusta aineistosta tarjouksessa. Tarjouksen vertailuhinta tai muu tarjousten vertailussa käytettävä tieto ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus.

   

 10. LISÄKYSYMYSTEN ESITTÄMINEN TARJOUSAIKANA

  Tarjoukseen osallistuvia pyydetään lähettämään yhteystietonsa hankintayksikölle sähköpostiosoitteeseen pirjo.nikkinen@pielavesi.fi.

  Lisätietoja tai tarkennuksia tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista voi pyytää edellä mainituista sähköpostiosoitteista viimeistään pe 19.3.2021 klo 12.00 mennessä.

  Lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan ” Lisäkysymys Pielaveden kotihoidon autot”.

  Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Vastaukset kysymyksiin lähetään yhtäaikaisesti, saman sisältöisenä kaikille tarjoajille. Tarjoajien huomiota pyydetään kiinnittämään erityisesti siihen, että tarjoajalla on velvollisuus tutustua lisäkysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin ennen tarjouksen jättämistä. Lisäkysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat osa tarjouspyyntöä.

   

 11. TARJOUSTEN LAATIMINEN JA JÄTTÄMINEN, TARJOUKSEN MUOTO

Tarjous tulee toimittaa hankintayksikölle viimeistään 29.3.2021 kello 12.00 suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Pielaveden kunta / Pirjo Nikkinen

Savikontie 15

72400 Pielavesi

Kuoreen merkintä ”kotihoidon autot”.

Tarjous tulee toimittaa tilaajalle yllä esitettyyn määräaikaan mennessä kirjeitse, joka sisältää kaikki tarjoukseen liittyvät tarjousasiakirjat.

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjoushinnat ilmoitetaan arvonlisäverollisena, arvonlisäverokanta ja määrä eroteltuna.

Tarjous tulee olla voimassa vähintään 3 kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.

 

Pielaveden kunta

Pirjo Nikkinen

perusturvajohtaja

0400 152 231

Kiinteistö Oy Pielaveden Vuokratalot pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesta kiinteistöhuollosta, siivouksesta ja rakentamistehtävistä.

Hankinta käsittää kaikkien yhtiön hallinnoimien ja omistamien kiinteistöjen, jotka on lueteltu liiteasiakirjoissa, kiinteistöhuollon, siivouksen ja pienet rakentamistehtävät. Hankinnan laajuus voi muuttua sopimuskauden aikana, mikäli yhtiön kiinteistökannassa tapahtuu muutoksia. Kiinteistöhuolto ja siivous tehdään kuukausiveloitteisesti ja rakentamistehtäviä tilaaja tilaa erikseen tarpeen mukaan. Rakentamistehtävät ovat pieniä tuntihinnalla tehtäviä korjaustöitä. Rakentamistehtävien määrät vaihtelevat kuukausittain ja tilaaja ei sitoudu kuukausittaiseen määrään. Tarvittaessa tilaaja voi käyttää myös muita yrityksiä rakentamistehtävissä ja/tai kilpailuttaa rakennusurakoita erikseen.

Tarjouspyyntö on julkaistu Hilma-palvelussa, jonka kautta tarjoukset on jätettävä 1.6.2021 klo 12 mennessä.

Tarjouspyyntö kiinteistönhuollosta ja siivouksesta.pdf

Pielaveden kunta pyytää urakkatarjoustanne Pielaveden linja-autoaseman laiturikentän saneerauksesta tarjouspyynnön ja suunnitelma asiakirjojen mukaisesti

Rakennuskohteena on Pielaveden kunnan linja-autoaseman laiturikentän saneeraus, sekä Laaksotieltä laitureille johtava tie. Laiturikentälle rakennetaan 3 uutta korotettua odotuslaituria ja bussikatokset. Vanhat laiturit puretaan. Laitureille rakennetaan sähköinen aikataulujärjestelmä (infotaulut) putkituksineen ja kaapelointeineen. Odotuslaiturit rakennetaan esteettömiksi. Laiturikenttäalueen hulevesiviemäreitä saneerataan. Saneerausalueella olevien kaivojen kannet ja venttiilit asennetaan uuden tasauksen mukaan. Laiturikenttäalueen valaistus valaisinpylväineen uusitaan.

Laiturikenttäalueelle johtavan tien päällyste jyrsitään ja ajorata päällystetään asfaltilla AB 16.

Bussien odotuslaiturit ja ajourat on mitoitettu telibussien (pituus 14.5 m) mukaan. Telibussien laitureille ajon takia tien sisäkaarretta levennetään liityttäessä laiturikenttäalueeseen. Rakennuttaja poistaa 7 koivua levennyksen kohdalta. Kenttäalueen luiskat nurmetetaan.

Rakennuskohteen laajuus ja laatu ilmenevät työselostuksen liitteenä olevista suunnitelmapiirustuksista.

Tarjouspyyntö on julkaistu Hilma-palvelussa, jonka kautta tarjoukset on jätettävä 3.6.2021 klo 12.00 mennessä.

Pielaveden kunta pyytää tarjousta päiväkodin laajentamisesta vuokrattavilla siirtokelpoisilla tilaelementeillä.

Hankkeessa toteutetaan Pielaveden entisen ns. "Karhunpesä" rakennuksen muutos päiväkodiksi. Nykyinen rakennus ei kokonaisuutena riitä täyttämään nykyisen lapsimäärän mukaista tilatarvetta, jonka vuoksi lisätila on päätetty toteuttaa siirtokelpoisena vuokrattavana lisätilana.

Siirtokelpoisten tilojen toteutus on hankekokonaisuuteen liittyvä tilaajan erillishankinta. Saneeraushankkeen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana toimii rakennusurakoitsija. Tilat on oltava käyttöönotettavissa 30.6.2022. Vuokra-aika on 10 vuotta, lisäksi on oltava mahdollisuus jatko-optioon, jonka pituus ja hinnoittelu neuvotellaan vuokrakauden loppupuolella. Ensimmäisen vuokrakauden puolivälissä tulee olla mahdollisuus pienentää tiloja yhden lapsiryhmän verran.

Tarjouspyyntö on julkaistu Hilma-palvelussa, jonka kautta tarjoukset on jätettävä 16.6.2021 klo 12.00 mennessä.