Ilmoitustaulu

Tämä sähköinen ilmoitustaulu on kunnan virallinen ilmoitustaulu.

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset löydät kootusti osoitteesta http://julkaisu.pielavesi.fi.

Ilmoitustaulun hoitajana toimii asianhallintasihteeri p. 040 670 5812  tai kunta@pielavesi.fi.

Avoimet työpaikat
Kuntalaisaloitteet
Viranhaltijapäätökset
Voit tutustua viranhaltijapäätöksiin tästä linkistä:
http://julkaisu.pielavesi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/vparhaku_tweb.htm
Tarjouspyynnöt

Palvelu on tarkoitettu Uusi Suunta -hankkeen sidosryhmäläisille ja yhteistyötahoille, jotka edistävät työssään työllisyyttä, kohtaavat asiakkaita ja/tai levittävät palvelussa opittua osaamista organisaationsa sisällä. Sidosryhmäläisiä ovat muun muassa TE-palveluiden asiantuntijat, Kelan virkailijat, oppilaitosten edustajat, Sote- toimijat, kuntien työllisyyspalvelut ja koulujen oppilashuolto sekä työllisyyttä edistävien hakkeiden toimijat. Palvelun tavoite on lisätä osallistujien työelämässä tarvittavia digitaitoja. Palvelun pääpaino on osallistujien asiakastilanteisiin liittyvien digiohjaustaitojen vahvistaminen. Lisäksi palvelulla lisätään työssä tarvittavia digitaalisia viestintätaitoja.

Digipajoissa tulee huomioida työllisyys -konteksti. Digipajat tulevat olla sisällöltään kohderyhmälle suunnattuja, ammatillisuutta tukevia ja ohjaustaitoja lisääviä koulutuksia.

Hankinta toteutetaan pienhankintana ja hankinnan kokonaisarvo on korkeintaan 20.000 € euroa, alv 0 %. Budjetti ei sido palvelun tilaajaa.

Tarjous tulee jättää 31.8.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tuula.rytkonen@pielavesi.fi

Tutustu tarjouspyyntöön tarkemmin: Sidosryhmän ja yhteistyötahojen OSAAMISEN LISÄÄMINEN -PALVELU TARJOUSPYYNTÖ.pdf

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot on esitettävä sähköpostilla tuula.rytkonen@pielavesi.fi 24.8.2022 mennessä.
Kysymyksiin vastataan keskitetysti tässä dokumentissa (Hankintaan liittyvien kysymyksien vastaukset)

Tutustu tarjouspyyntöön osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74308/notice/106891/overview

Tarjouspyyntöä (saavutettavan verkkosivuston suunnittelusta ja toteuttamisesta) koskevien kysymyksien vastaukset: Vastaukset tarjouspyyntöön.pdf