Ilmoitustaulu

Tämä sähköinen ilmoitustaulu on kunnan virallinen ilmoitustaulu.

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset löydät kootusti osoitteesta http://julkaisu.pielavesi.fi.

Ilmoitustaulun hoitajana toimii asianhallintasihteeri p. 040 670 5812  tai kunta@pielavesi.fi.

Avoimet työpaikat
Kuntalaisaloitteet
Viranhaltijapäätökset
Voit tutustua viranhaltijapäätöksiin tästä linkistä:
http://julkaisu.pielavesi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/vparhaku_tweb.htm
Tarjouspyynnöt

Tutustu tarjouspyyntöön tästä tiedostosta: Sidosryhmän ja yhteistyötahojen OSAAMISEN LISÄÄMINEN -PALVELU, TARJOUSPYYNTÖ.pdf

Kysymyksiin vastataan keskitetysti. Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyyntöön mahdollisesti tehdyt tarkennukset julkaistaan tässä dokumentissa: Tarjouspyynnön tarkennukset, kysymykset ja vastaukset 25.5.2022 mennessä.

Tarjous tulee jättää 1.6.2022 mennessä.