banner

Ilmoitustaulu

Tämä sähköinen ilmoitustaulu on kunnan virallinen ilmoitustaulu.

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Ilmoitustaulun hoitajana toimii asianhallintasihteeri p. 040 670 5812  tai kunta@pielavesi.fi.

Avoimet työpaikat

Esityslistat

Pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Tarjouspyynnöt