Ilmoitustaulu

Tämä sähköinen ilmoitustaulu on kunnan virallinen ilmoitustaulu.

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset löydät kootusti osoitteesta http://julkaisu.pielavesi.fi.

Ilmoitustaulun hoitajana toimii asianhallintasihteeri p. 040 670 5812  tai kunta@pielavesi.fi.

Kuntalaisaloitteet
Viranhaltijapäätökset
Voit tutustua viranhaltijapäätöksiin tästä linkistä:
http://julkaisu.pielavesi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/vparhaku_tweb.htm
Tarjouspyynnöt