Pielavesi 150 vuotta

Pielaveden kunta on perustettu vuonna 1873. Pielaveden kunta täyttää 150 vuotta vuonna 2023.

Kuntastrategiassa on määritelty kunnan olemassa olon tarkoitus. Kunta on olemassa kuntalaisia varten mahdollistaen ympärivuotisen turvallisen asumisen ja elämisen ympäristön sekä sujuvan arjen. Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa kaikki ikäryhmät ja elämäntilanteet huomioiden.

Yhteisöllisyys on yksi arvoista, johon kunnan toiminta perustuu.

Huolehdimme ja välitämme toisistamme sekä keskuudessamme vallitsee vahva me-henki. Muut kuntastrategian arvot ovat rohkeus, oikeudenmukaisuus, yrittäjämyönteisyys ja positiivisuus. Arvojen on hyvä näkyä juhlavuoden suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa.

Juhlavuoden suunnittelu, valmistelu ja toteutus tapahtuvat yhdessä kuntalaisten, yhdistysten ja yritysten kanssa. Kunta toivottaa kaikki kuntalaiset tervetulleiksi osallistumaan juhlavalmisteluihin. Myös kunta järjestää ohjelmaa.